Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2007-01-27 12:47:23 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy
Zakończyłem swą pierwszą kadencję w Radzie Miejskiej Piaseczna, gdzie starałem się pomagać Mieszkańcom gminy Piaseczno i przenosić ich postulaty na forum samorządowe, a przede wszystkim Mieszkańcom z miejscowości: Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, Zawady, Runów.
Wiele czyniłem zabiegów, aby w poszczególnych miejscowościach były realizowane inwestycje, co wydaje mi się, że było widać.
Podsumowanie kadencji:
• Rozpoczęliśmy proces kanalizacji w w/w miejscowościach, jest już koncepcja, została uchwalona intencyjna uchwała o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, w najbliższych miesiącach uzyskamy informację, czy projekt uzyskał aprobatę.
• Wykonano oczyszczenie kanału Złotokłos oraz odwodnienie części terenu Złotokłosu - rejon ul. Rzecznej, Sosnowej, Brzozowej, i częściowo ul. Świerkowej, wykonano rów między ul. Kaczą a Słoneczną w Szczakach, został złożony wniosek o rozpoczęcie prac na terenie od ul. Warszawskiej do Mokrej w Henrykowie Uroczu.
• Wykonano wodociąg do Wólki Prackiej – Osada.
• Wybudowano oświetlenie uliczne: ul. Łanowa, Stanisława Kostki, Traugutta, Warszawska, Rzeczna, część 3- Maja, Wschodnia, Piaseczyńska, Promyka, Kilińskiego, Pusta, Wawelska- końcówka ulicy jest zgłoszona na następny budżet, w realizacji jest ul. Gromadzka, Polna i Cicha w Henrykowie Uroczu.
• Doświetlono - ul. Mrokowską, Wojewódzką, Zawadzką, ul. Dobrą w Runowie,
• Rozpoczęliśmy rozbudowę budynku OSP w Złotokłosie o dwa garaże i powiększenie świetlicy Ośrodka Kultury. Trwa projekt modernizacji świetlicy w Runowie o sanitariaty i pomieszczenie socjalne. Na nowy budżet został złożony wniosek o wykonanie koncepcji zagospodarowania świetlicy w Gołkowie.
• Współpracując z klubem LKS Perła Szczaki Złotokłos, na ich i Szkoły Podstawowej wniosek wykonaliśmy budowę syntetycznej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal, jest złożony wniosek o budowę syntetycznego boiska do piłki nożnej. Ponadto został wykonany parking przy boisku szkolnym, trwa proces ulepszenia, a przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.
• Będzie modernizowane przedszkole z dwu na czterooddziałowe w Głoskowie.
• W celu poprawy bezpieczeństwa został wykonany chodnik wzdłuż ul. Wojewódzkiej i ul. Traugutta, w tej chwili trwa uzgodnienie oznakowania i wybudowania spowalniaczy na ul. Wojewódzkiej.
• Została poprawiona komunikacja, autobus sezonowy MZA 804 został zastąpiony całosezonowym MZA 728, wprowadzono nowe połączenia za pośrednictwem firmy Mobilis - tzw. Mały Express Piaseczno, są rozważane pomysły wprowadzenia nowej linii MZA przez Piaseczno do Warszawy oraz uruchomienia kolejki wąskotorowej.
• Zostały dokonane modernizacje częściowe ulic: Warszawska, Mokra, Zawadzka, Słoneczna, Dobra, Runowska i w tej chwili czekamy na ul. Kraszewskiego.
Wydaje mi się, że dobrze współpracowałem z Zarządem i Radą Powiatu, gdzie zgłaszane przeze mnie postulaty uzyskiwały zrozumienie i aprobatę, została wykonana modernizacja skrzyżowania ul. Piaseczyńskiej z 3 – Maja, nowa nakładka asfaltowa na drodze między Złotokłosem – Wólką Pracką i Głoskowem, teraz trwa modernizacja ul. 3 - Maja i ul. Społecznej, są czynione starania o ul. Piaseczyńską w kierunku cmentarza, a do budżetu Powiatu został złożony wniosek o wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej.
Dziękuję za współpracę Sołtysom i Radom Sołeckim, z którymi spędziłem wiele godzin na rozwiązywaniu naszych lokalnych problemów. Wydaje mi się, że te cztery lata nie były zmarnowane. Byłem otwarty na merytoryczną rozmowę, jak również i na krytykę, z której starałem się wyciągać wnioski i doskonalić swoje działania.
Mam nadzieję, że pozytywnie oceniacie Państwo moją pracę.
Pozdrawiam
Roman Witkowski

Wstecz