Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2007-03-04 19:20:51 • drukuj
SZANOWNI MIESZKAŃCY
Informuję, iż na sesji w dn. 14 lutego 2007 r. został uchwalony budżet Miasta i Gminy Piaseczno. Dla naszego terenu zostały zabezpieczone pieniądze na realizację następujących zadań:
1. Budowa nici odwodnieniowych w Złotokłosie wraz z rowem odwodnieniowym w ul. Świerkowej.
2. Rozpoczęcie rozbudowy budynku OSP i Ośrodka Kultury w Złotokłosie.
3. Rozbudowa budynku świetlicy w Runowie.
4. Kanalizacja sanitarna Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Zawady, Henryków Urocze, Runów – rozpoczęcie dokumentacji.
5. Wykonanie oświetlenia: ul. Gromadzka – do granic gminy Piaseczno i ul. Cicha w Henrykowie Uroczu oraz ul. Wawelska i ul. Wierzbowa w Złotokłosie.
6. Wykonanie projektów oświetlenia ul. Mokrej i ul. Słowiczej w Henrykowie Uroczu oraz ul. Warszawskiej ( parzyste numery ) i ul. Kolejowej w Złotokłosie.
7. Projekt boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Złotokłosie.
8. Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Złotokłosie (podjazd dla niepełnosprawnych, ocieplenie dachu, wymiana pieca c.o.)
9. Remont budynku Szkoły w Złotokłosie (naprawa dachu nad gimnazjum, wymiana podłóg z malowaniem 3 sal lekcyjnych, wymiana tablic rozdzielczych i lam oświetleniowych w korytarzu).
10. Wykonanie projektu układu komunikacyjnego dojazdu do Szkoły w Złotokłosie.
11. Remonty dróg: ul. Mokra w Henrykowie Uroczu, ul. Zawadzka na Zawadach oraz ul. Runowska w Złotokłosie.
12. Prace remontowe na obiekcie sportowym „Perła” Złotokłos (dokończenie trybun, ocieplenie budynku klubowego, malowanie ogrodzenia).

Wstecz