Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2007-04-29 16:40:23 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż


1) został rozpoczęty etap dosypywania tłucznia lub gruzobetonu
na drogi w Złotokłosie, Szczakach i Henrykowie Uroczu - zgodnie z wnioskami otrzymanymi od Mieszkańców, zakończenie koniec lipca.

2) są dowieszane lampy oświetleniowe:

Szczaki:
ul. Kacza, Słoneczna i Stawowa – razem 7 lamp

Złotokłos:
ul. Staszica, Wojewódzka, Świerkowa, 3-Maja, 22-Lipca, Św. Andrzeja, Wesoła, Słoneczna, Kraszewskiego, Szkolna, Warszawska -od 3-Maja do Rzecznej, Leszczynowa, Mickiewicza, Piotra Skargi – razem ok. 35 lamp

Henryków Urocze:
ul. Urocza, Żabia – razem 7 lamp


3) czynię starania o wykonanie modernizacji dróg:

Złotokłos:
ul. Kraszewskiego między ul. Staszica a ul. Warszawską,
ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem między ul. Runowską a ul. Traugutta
oraz odwodnienie ul. Runowskiej między ul. Wawelską a ul. Mickiewicza

Henryków Urocze:
ul. Urocza wraz z odwodnieniem między ul. Mokrą a ul. Różaną

4) dokonano „próby” oczyszczenia parku przy Kościele, ponownie w tej sprawie będę składał interpelację

5) oczekuję na wykonanie oczyszczenia ulic asfalfowych z piachu: Runowska, Wojewódzka, Traugutta, Warszawska, Rzeczna, Świerkowa

6) rozpoczęto nasadzenia drzew wzdłuż ul. 3-Maja – nadzór prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych.

Wstecz