Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2007-08-10 23:33:41 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

W gminie rozpoczeły się prace kanalizacyjne dofinansowane przez unijny Fundusz Spójności i na tle tych wydarzeń chciałbym przedstawić kilka informacji na temat przyszłości kanalizacji na naszym terenie.

1). Jak wcześniej informowałem jest już opracowana koncepcja kanalizacji dla miejscowości Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, Zawady i Runów - Rejon IV.
Wstępny koszt został oszcowany na ok. 70 mln. zł z założeniem budowy oczyszczalni dla tego terenu.
Kanalizacja byłaby wykonywana w systemie grawitacyjnym.

2). Jedno z podejść pozyskania funduszy europejskich - realizacja w ramach umowy kliku gmin z powiatu piaseczyńskiego, projekt na ok. 330 mln zł - niestety nie powiodło się i cały projekt upadł.

3). Nadal trwają starania o fundusze unijne.

4) Aby jednak nie "stać w miejscu" została podjeta decyzja o ogłoszeniu przetargu na wykonawcę dokumentacji kanalizacji dla naszego terenu. Z uwagi na duży obszar, doświadczenie zebrane podczas opracowywania innych zadań kanalizacyjnych i rozpoczęty projekt realizacji "Funduszu Spójności" dokumntacja została podzielona na II etapy:
I etap - Złotokłos + Runów z przesyłaniem ścieków wzdłuż torów kolejowych do już instniejącej oczyszczani w Głoskowie - ok. 28 km sieci.
II etap pozostałe miejscowości + oczyszczalnia.

5) Budowa i wielkość oczyszczalni jest uzależniona od zainteresowania Mieszkańców przyłączeniem się do kanalizacji oraz od intenstywności zabudowy wolnych działek budownlanych na naszym terenie.

6) Rozpoczęte są już prace zmierzające do ustalenia lokalizacji przyszłej oczyszczalni dla naszego terenu.

7) Co do podania harmonogramu czasowego to w tej chwili jest on trudny do okreslenia i zależy od wielu czynników, m in. od solidności firmy, która wygra przetarg na wykonanie dokumntacji.

Wstecz