Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2007-09-29 10:13:15 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż zgłosiłem następujące zadania do budżetu gminy na 2008 r.:

1. Kontynuacja zadań z budżetu 2007 r.:
• Kanalizacja obszaru: Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, Runów.
• Rozbudowa budynku OSP w Złotokłosie.
• Rozbudowa świetlicy w Runowie.

2. Budowa oświetlenia ul Mokrej i ul. Słowiczej w Henrykowie Uroczu.

3. Budowa oświetlenia ul. Warszawskiej – strona z numerami parzystymi i ul. Kolejowej
w Złotokłosie.

4. Wykonanie projektu i budowę oświetlenia na ul. Społecznej w Henrykowie Uroczu na odcinku między ul. Mokrą i ul. Polną a istniejącym oświetleniem.

5. Wykonanie projektu modernizacji i budowę oświetlenia ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie na odcinku między ul. Wojewódzką a ul. Ogrodową w Wólce Prackiej.

6. Wykonanie projektu i budowę oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie Uroczu (po uzgodnieniu współfinansowania z gminą Tarczyn).

7. Odwodnienie Złotokłosu ( ul. Polna, ul. Grójecka, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. 3 -Maja)

8. Odwodnienie Henrykowa Urocze ( ul. Wschodnia, ul. Mokra, ul. Urocza, ul. Słowicza)

9. Budowa boiska o sztucznej nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.

10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie wraz z odwodnieniem między ul. Traugutta a ul. Runowską, ( rejon Szkoły Podstawowej ).

11. Zaplanowanie w utrzymaniu bieżącym ulic tłuczniem:
• 1500 ton tłucznia w Złotokłosie
• 1000 ton tłucznia w Henrykowie Uroczu
• 600 ton w Szczakach, w tym ul. Łanowa
• 120 ton w Wólce Prackiej

12. Zaplanowanie w zadaniach remontowych wymianę i uzupełnienie (+przewód) - 50 lamp na energooszczędne na terenie Złotokłosu ( w tym w rejonie ul. Szkolnej i Parkowej, ul. Leszczynowej), Henrykowa, Szczak ( ul. Słoneczna ) i Wólki Prackiej ( ul. Pałacowa ).

Do budżetu powiatu na 2008 r. zostały zgłoszone zadania:

1. Modernizacja ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie w kierunku cmentarza.

2. Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej w Szczakach.

3. Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Wólce Prackiej

Wstecz