Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2008-10-06 13:06:16 • drukuj
Informuję, iż zgłosiłem następujące zadania do budżetu gminy na 2009 rok:

1. Kontynuacja zadań z budżetu 2008 r.:
• Kanalizacja obszaru: Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, Runów.
• Rozbudowa świetlicy w Runowie.

2. Budowa oświetlenia na ul. Społecznej w Henrykowie Uroczu na odcinku między ul. Mokrą i ul. Polną a istniejącym oświetleniem wraz z bocznymi ulicami.

3. Budowa oświetlenia ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie na odcinku między ul. Wojewódzką a ul. Ogrodową w Wólce Prackiej.

4. Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ul. Grottgera w Złotokłosie (odcinkowo brakuje oświetlenia), ul. Polnej – II cześć w Henrykowie Uroczu, ul. Pałacowej w Wólce Prackiej

5. Odwodnienie Złotokłosu (ul. Lipowa, Tysiąclecia, Warszawska, Dworcowa, Słowackiego, ul. 3 – Maja wraz z przebudową rowu dochodzącego do Ośrodka Zdrowia).

6. Odwodnienie Henrykowa Urocze (ul. Wschodnia, Rzeczna, Różana, Żabia, Słowicza) wraz z oczyszczeniem i pogłębieniem głównego rowu odwodnieniowego dochodzącego do kanału Złotokłos.

7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej lub kostki brukowej na ul. Staszica w Złotokłosie (droga dojazdowa do przedszkola).

8. Wykonanie utwardzenia tłuczniem ul. Uroczej w Henrykowie Uroczu na odcinku miedzy ul. Mokrą a ul. Różaną wraz z wykonaniem odwodnienia.

9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie wraz z odwodnieniem między ul. Traugutta a ul. Runowską, (rejon Szkoły Podstawowej).

10. Zaplanowanie w budżecie gminy pieniędzy na:
• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Piaseczyńskiej (do skrzyżowania przy kościele w Złotokłosie),
• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej w Szczakach na odcinku miedzy Kościołem w Złotokłosie a końcem zabudowań w Szczakach,

w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Wstecz