Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2008-10-10 13:01:40 • drukuj
S z a n o w n i M i e s z k a ń c y

Od 14 października gmina Piaseczno uruchomia dla mieszkańców objazdowy punkt odbioru surowców wtórnych.

W Złotokłosie taki punkt został zlokalizowany na placu targowym przy ul. 3-Maja.
Terminy: 24 października, 14 listopada, 4 i 24 grudnia.
Godziny pracy skupu: dni powszednie od 7:00 do 19:00, soboty 7:00 do 13:00.


W obsługiwanym przez firmę Eko Standard punkcie będzie można oddać sześć rodzajów odpadów domowych:

1. Szkło – szklane opakowania po napojach, szklane opakowania po kosmetykach, szklane opakowania po chemii gospodarczej, słoiki, wazony, szklanki. Szkło bezbarwne i kolorowe może być dostarczone w formie rozdrobnionej /potłuczone/.

2. Karton – opakowania z tektury, pudła, tektura w innej postaci. Nie będzie przyjmowana tektura powlekana aluminium i folią lub plastikiem.

3. Gazeta – czasopisma, gazety książki bez okładek, kalendarze, zeszyty. Nie będzie przyjmowany papier kredowy i powlekany aluminium i plastikiem.

4. PET – przyjmowane będą opakowania oznaczone napisem PET i znakiem ♳, po napojach, kosmetykach i chemii gospodarczej o dowolnych kolorach. Opakowania muszą być pozbawione zakrętek i etykiet.

5. Plastiki – opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po kosmetykach, plastikowe kanistry, beczki, pojemniki, plastikowe zabawki, plastikowe meble ogrodowe, plastikowe skrzynki, plastikowe zakrętki od butelek, plastikowe wiadra i wiaderka o dowolnych kolorach. Opakowania i produkty przyjmowana jako plastiki mogą mieć oznaczenie ♴ , HDPE, PEHD, PE, PP, LDPE. Nie będą przyjmowane opakowania i produkty posiadające oznaczenie PCV, CVP, PCW oraz plastikowa stolarka budowlana i plastikowa armatura łazienkowa.

6. Metale – puszki po żywności, metalowe opakowania po farbach, metalowe opakowania po klejach, metalowe tuby, wszelkie produkty wykonane z metalu , aluminium , miedzi itp. Nie będą przyjmowane opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub z zawartością.

Surowce wtórne muszą być czyste i posegregowane a opakowanie pozbawione zawartości i etykiet.

Nie będą przyjmowane :

1. opakowania po lekach
2. opakowania po substancjach niebezpiecznych
3. opakowania po środkach medycznych
4. pozostałości środków medycznych
5. produkty z PCV
6. opakowania wielomateriałowe
7. produkty wielomateriałowe
8. papier kredowy
9. opakowania po środkach ochrony roślin
10. opakowania po nawozach
11. szyby
12. odpady i surowce wtórne dostarczone po godzinach pracy skupu.
13. opakowania i produkty wykonane z niezidentyfikowanych materiałów


W przypadku dostarczenia zmieszanych surowców wtórnych lub surowców zanieczyszczonych będą one traktowane jako zmieszane odpady komunalne i naliczona będzie oplata 13,91 zł za każde 120L odpadów. Odpady będą przyjęte po konsultacji z pracownikiem skupu i wrzucone do odpowiedniego pojemnika. Skup może odmówić przyjęcia surowców wtórnych lub odpadów bez podania przyczyn.

Wstecz