Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2009-02-01 14:08:14 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż w odpowiedzi na moją interpelację złożoną dn. 30.12.2008 r. otrzymałem następującą odpowiedź od Burmistrza:

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie dotycząca górnych stawek za wywóz śmieci i nieczystości płynnych z terenu Gminy Piaseczno obowiązuje od 15.01.2009 r.

Firmy komunalne zostały zobowiązane do przesłania aktualnych stawek do dnia 15.02.2009 r.

Poinformowano przedsiębiorców, iż nie przestrzeganie zapisów uchwały może spowodować cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Piaseczno.

Po otrzymaniu informacji od firm o aktualnych cenach zostaną one umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Poniżej moja interpelacja złożona dn. 30.12.2008 r.

Dotyczy: w sprawie wywozu śmieci i nieczystości płynnych z terenu Gminy Piaseczno

Szanowny Panie Burmistrzu!

Z uwagi, iż otrzymuję dużo zapytań od Mieszkańców dotyczącą obowiązujących stawek oraz podwyżek za odbieranie odpadów komunalnych segregowanych i nieposegregowanych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych od 01.01.2009 r., a stawiki te nic nie mają wspólnego z uchwałą Rady z dn. 19.11.2008 r. dotyczącą górnych stawek – są miejscami dwukrotnie większe niż Rada uchwaliła,
proszę o wykaz firm, które na 2009 rok posiadają koncesję na te usługi w Gminie oraz obowiązujące w tych firmach ceny za wywóz:
• Pojemnika 120 l
• Pojemnika 240 l
• Pojemnika 1100 l
Dla śmieci posegregowanych i nieposegregowanych
• 1 m3 ścieków komunalnych.


Proszę o informacje jakie będą sankcje dla firm w przypadku nieprzestrzegania uchwały Rady Miejskiej.

Proszę o zamieszczenie tych informacji w biuletynie informacyjnym „Gazeta Piaseczyńska” z uwypukleniem firm, które nie przestrzegają Uchwały Rady Miejskiej.

Wstecz