Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2009-02-01 14:24:41 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż rozpoczęły się intensywne prace nad projektem kanalizacji dla naszego rejonu, w pierwszej kolejności miejscowości Złotokłos i Runów.

Projektanci firmy BIATEL S.A. są zobowiązani umową do uzgadniania z właścicielami działek lokalizacji odgałęzień od głównych kanałów sieciowych do granicy posesji.

Po wybudowaniu i przekazaniu w użytkowanie projektowanej inwestycji do uzgodnionych odgałęzień będzie można wykonać na własnych posesjach przyłącze kanalizacyjne do budynku.

Obecnie jest realizowany wariant podłączenia naszych miejscowości do oczyszczalni w Głoskowie.

Jak zostałem poinformowany zostanie zniesiona opłata tzw. partycypacyjna 2440 zł, natomiast inwestycja zostanie wykonana tylko do granic działki. Pozostały odcinek kanalizacji będzie wykonywany przez właściciela posesji po uzyskaniu od Gminy warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
Obecnie i mam nadzieję, że w przyszłości będzie możliwość dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wstecz