Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2009-05-03 17:35:20 • drukuj
Informuję,
iż czynię starania o wykonanie dodatkowo poza planem budżetowym w 2009 r. projektu oświetlenia ul. Uroczej w Henrykowie Urocze.

Odpowiednie pisma w tej sprawie zostały złożone do Burmistrza Zalewskiego.

W budżecie gminy na 2009 r. dla naszego terenu zostały utrzymane zapisy dotyczące:

budowa oświetlenia ul. Społecznej na odc. od ul. Mokrej do ul. Polnej w Henrykowie Urocze

budowa oświetlenia ul. Piaseczyńskiej na odc. od ul. Wojewódzkiej do ul. Ogrodowej w Wólce Prackiej

projekt i budowa oświetlenia ul. Grottgera w Złotokłosie,

projekt i budowa oświetlenia ul. Prackiej, ul. Różanej i ul. Wodnika w Henrykowie Urocze,

projekt i budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej w Szczakach od ul. Łanowej do ul. Granicznej.

projekt oświetlenia ul. Pałacowej w Wólce Prackiej

Wstecz