Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2009-05-03 17:47:08 • drukuj
Interpelacja Nr 1

Ponawiam wniosek dotyczący poprawy komunikacji autobusowej (tylko ma sens MZA) dla mieszkańców Złotokłosu, Henrykowa Urocze, Runowa, Baszkówki oraz Wólki Prackiej.

Proszę poważnie rozważyć możliwość połączenia linii MZA 727 przez Piaseczno z linią MZA 728 przez Janki poprzez minibus (max. 20 osobowy) w ramach wspólnego biletu.

Obecnie takie miejscowości jak Baszkówka czy Wólka Pracka w ogóle nie mają publicznego transportu. Mieszkańcy są skazani na pokonywanie po 2 a nawet 5 km, aby móc skorzystać z jakiegokolwiek autobusu.

Osoby z Henrykowa Urocze, aby skorzystać z usług MZA również muszą pokonać odcinki ponad 2 km.

Słyszymy w mediach jak i również w prywatnych rozmowach, iż powinniśmy zachęcać Mieszkańców do pozostawienia własnych samochodów w domu i korzystania ze środków publicznych. Aby to czynić należy najpierw stworzyć godne warunki do korzystania z tych usług.

Dla w/w obszaru w ostatnim czasie nie są podejmowane żadne działania poprawiające istniejącą sytuację. W imieniu Mieszkańców proszę o poważne potraktowanie sprawy
i rozwiązanie tematu w oparciu o MZA i wspólny bilet.

Interpelacja Nr 2

Proszę o naprawę nawierzchni asfaltowej (kilka dziur po zimie) w ul. Wojewódzkiej w Złotokłosie, szczególne na skrzyżowaniu z ul. Traugutta.

Ponadto proszę o oczyszczenie niżej wymienionych ulic z pozostałości z okresu zimowego, tzn. piasek, liście, wrastająca trawa z poboczy utrudniająca odpływ wody do rowu. Ulice te to: Wojewódzka, Traugutta, Runowska, Warszawska, Rzeczna, Świerkowa.

Proszę o skierowanie pisma o w/w zakresie do Powiatu dla ul. 3-Maja wraz z chodnikiem i ul. Piaseczyńskiej – drogi powiatowe.

Interpelacja Nr 3

Proszę o podanie harmonogramu czasowego zmierzającego do zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Złotokłos.
Przystąpienie do planu było w 2003 r., wyłożenie w październiku 2008 r.
Brak informacji na ten temat powoduje u wielu Mieszkańców zniecierpliwienie.

Wstecz