Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2009-06-04 19:46:20 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiam wnioski, które złożyłem do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o realizację z pierwszych wolnych środków w budżecie gminy:

1. Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej w Szczakach na odcinku miedzy Kościołem w Złotokłosie a końcem zabudowań w Szczakach
koszt wg wyceny Powiatu: ok. 250 000 zł Gmina + 50 % Powiat

2. Plac zabaw w Wólce Prackiej i uporządkowanie i wyrównanie terenu wokół boiska dla dzieci oraz oczyszczenie parku – koszt ok. 40 000 zł

3. Remont ul. Uroczej na odcinku między ul. Mokrą a ul. Iwą ( było wykonane odwodnienie ulicy w 2008 r., obecnie zrobiły się koleiny, ziemia wokół studzienek opadła i spowodowała, iż poziom studzienek jest niebezpieczny dla przejeżdżających samochodów) - koszt 35 000 zł.

4. Remonty w klubie sportowym PERŁA ZŁOTOKŁOS - wiaty dla piłkarzy, murawa boiska głównego– 10 000 zł

5. Budowa oświetlenia ul. Solidarności w Runowie – I etap od ul. Dobrej w Runowie do zabudowań Runów – Osada (projekt jest) – 70 000 zł.

6. Kontynuacja konserwacji rowów odwodnieniowych w Złotokłosie przy ul. Lipowa i ul. Tysiąclecia – koszt 20 000 zł

Wstecz