Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2009-09-27 09:52:56 • drukuj
S z a n o w n i M i e s z k a ń c y

Poniżej przedstawiam wnioski jakie złożyłem do budżetu Gminy Piaseczno na 2010 r.

1. Kontynuacja zadań z budżetu 2008 r. w tym:

• Rozpoczęcie budowy kanalizacji obszaru: Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, Runów.

• Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika w ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie wraz
z odwodnieniem między ul. Traugutta a ul. Runowską, (rejon Szkoły Podstawowej).

• Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Urocza, Różana (Henryków Urocze), Pałacowa (Wólka Pracka), Solidarności (Runów) – projekty już są,

• Rozpoczęcie nadbudowy Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wg obecnie opracowywanego projektu.


2. Wprowadzenie nowych zadań:

• Dla Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie - projekt sali gimnastycznej, przykrycie istniejących boisk sztuczną nawierzchnią.

• Oświetlenie ul. Dworcowej w Złotokłosie oraz oświetlenie terenu wokół parku - skrzyżowanie ul. Szkolna, Parkowa i Promyka w Złotokłosie,

• Odwodnienie Złotokłosu (ul. Świerkowa oraz od ul. 3 – Maja przebudowa rowu dochodzącego do Ośrodka Zdrowia).

• Wykonanie mostku na rzece Głoskówka na ul. Pałacowej w Wólce Prackiej.

• Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na ul Mokrej w Henrykowie Urocze – 800 m istnieje podbudowa z tłucznia

• Wykonanie podbudowy wraz z odwodnieniem ul. Stasica w Złotokłosie (droga dojazdowa do przedszkola).


3. Zaplanowanie w budżecie gminy pieniędzy w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym na:

• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Piaseczyńskiej (do skrzyżowania przy kościele w Złotokłosie),

• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej w Szczakach na odcinku miedzy Kościołem w Złotokłosie a końcem zabudowań w Szczakach,

• wykonanie nakładki asfaltowej wraz z chodnikiem w ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie w kierunku cmentarza

Wstecz