Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-06-19 09:27:59 • drukuj
Piaseczno, 16 czerwca 2010 r.

Roman Witkowski
Radny Rady Miejskiej


Sz. P. Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


Szanowny Panie Burmistrzu!


Bazując na obrazie, który mieliśmy w czasie dużych opadów deszczu (3 czerwca br.) co spowodowało lokale podtopienia wnioskuję o pilną przebudowę przepustów na kanale Złotokłos pod ulicą 3 – Maja, Grottgera oraz Traugutta.
Zdaję sobie sprawę, iż wymieniam przepust na ul. 3-Maja, która to jest drogą powiatową.

Ulica ta w trakcie remontu nie została jednak zakończona w sposób prawidłowy – toczyła się sprawa w sadzie.

Proszę o interwencję w Starostwie Powiatowym, aby w ramach pieniędzy nie zapłaconych wykonawcy dokonać remontu przepustu na Kanale Złotokłos oraz przepustów wraz z pogłębieniem rowu wzdłuż całej ul. 3- MAJA.

Ponadto należy wyprofilować pobocza tak, aby woda nie zalegała na jezdni tylko odpływała do rowu. Chodnik również wymaga pierwszych prac remontowych. Oczyszczenie wrastającej trawy, umocnienie miejsc, gdzie następuje oberwanie skarp podtrzymujących układ chodnika.


Z poważaniem

Roman Witkowski

Wstecz