Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-06-19 09:31:13 • drukuj
Piaseczno, 16 czerwca 2010 r.

Roman Witkowski
Radny Rady Miejskiej


Sz. P. Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


Szanowny Panie Burmistrzu!


Proszę o pilne uruchomienie środków na realizację dostarczania tłucznia i gruzobetonu w poszczególnych sołectwach – wnioski Sołtysów i Rad Sołeckich.


Z poważaniem
Roman Witkowski

Wstecz