Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-06-19 09:37:51 • drukuj
Piaseczno, 19 maja 2010 r.

Roman Witkowski
Radny Rady Miejskiej


Sz. P. Józef Zalewski
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno


Szanowny Panie Burmistrzu!

Wniosek Nr 1
Ponawiam prośbę o naprawę nawierzchni asfaltowej (kilkadziesiąt dziur po zimie)
w ul. Wojewódzkiej w Złotokłosie, szczególne na skrzyżowaniu z ul. Traugutta.

Wniosek Nr 2
Proszę o wygospodarowanie pieniędzy na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Mokrej w Henrykowie Urocze- odcinek ok. 800 m od ul. Społecznej do ul. Prackiej. Ulica jest ulicą zbiorczą, jest na niej duży ruch samochodowy, droga ma wykonaną podbudowę
z tłucznia i w tej chwili jest to wszystko rozjeżdżane. Szkoda jest wykonanej pracy
w poprzednich latach.

Wniosek Nr 3
Proszę o przyspieszenie spraw związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Złotokłos i Henryków Urocze. Np. plan Złotokłosu ciągnie się od 2003 r. – przystąpienie do planu, pierwsze wyłożenie było
w październiku 2008 r.
Wniosek Nr 4
Z uwagi na podawane informacje prasowe dotyczące dofinansowania z UE zainstalowania kolektorów słonecznych na budynkach osób fizycznych, np. informacje
w gminie Brwinów, Pruszków proszę o informację czy Gmina Piaseczno uczestniczy lub czy będzie uczestniczyła w podobnym projekcie. Czy gmina może pomóc osobom fizycznym uzyskać np. dofinansowanie kredytu wziętego na zakup takich kolektorów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proszę o informację czy temat jest rozpoznany w gminie i do kogo kierować zainteresowanych Mieszkańców.


Z poważaniem


Roman Witkowski

Wstecz