Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-10-02 06:04:29 • drukuj
Zgłoszenie zadań do budżetu na 2011 r.


1. Kontynuacja zadań z budżetu 2010 r. w tym:
• Rozpoczęcie budowy kanalizacji obszaru: Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, Runów.
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika w ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie wraz
z odwodnieniem między ul. Traugutta a ul. Runowską, (rejon Szkoły Podstawowej).
• Budowa oświetlenie ulicznego: ul. Urocza, Różana (Henryków Urocze), Pałacowa (Wólka Pracka), Solidarności (Runów) – projekty już są,
• Rozpoczęcie nadbudowy Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wg obecnie opracowanego projektu.

2. Wprowadzenie nowych zadań:
• Dla Zespołu Szkół Publicznych w Złotokłosie - projekt sali gimnastycznej, przykrycie istniejących boisk sztuczną nawierzchnią.
• Oświetlenia ul. Dworcowej w Złotokłosie oraz oświetlenie terenu wokół parku - skrzyżowanie ul. Szkolna, Parkowa i Promyka w Złotokłosie,
• Odwodnienie Złotokłosu (ul. Świerkowa oraz od ul. 3 – Maja przebudowa rowu dochodzącego do Ośrodka Zdrowia).
• Wykonanie mostku na rzece Głoskówka na ul. Pałacowej w Wólce Prackiej.
• Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na ul Mokrej w Henrykowie Urocze – 800 m istnieje podbudowa z tłucznia
• Wykonanie podbudowy wraz z odwodnieniem ul. Stasica w Złotokłosie (droga dojazdowa do przedszkola).

3. Zaplanowanie w budżecie gminy pieniędzy w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym na:
• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Piaseczyńskiej (do skrzyżowania przy kościele w Złotokłosie),
• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej w Szczakach na odcinku miedzy Kościołem w Złotokłosie a końcem zabudowań w Szczakach,
• wykonanie nakładki asfaltowej wraz z chodnikiem w ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie w kierunku cmentarza

Wstecz