Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-10-21 04:01:29 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy.

W odpowiedzi na moją interpelację złożoną na sesji w dniu

22.09.2010 r. w sprawie zrealizowania dostawy materiału do

dyspozycji mieszkańców wsi Złotołos i Henryków Urocze informuję

iż w ramach możliwości finansowych Gminy dostarczone zostanie:

- do Złotokłosu - 390 ton mielonego gruzu,

- do Henrykowa 240 ton tłucznia.

Odbiorcami materiału będą Sołtysi miejscowości.

Termin dostawy: koniec października i listopad br.

Wstecz