Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-10-21 04:07:18 • drukuj
Interpelacje i wnioski złożone przeze mnie na sesji w dniu 20.10.2010 r.

1. Ponawiam wniosek dotyczący wykonania przebudowy przepustów na Kanale Złotokłos na skrzyżowaniu ul. Grottgera i ul. Grójeckiej oraz przepustu w ul. Traugutta.

Proszę o zorganizowanie spotkania z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w celu ustalenia zakresu i harmonogramu prac.

2. Na wniosek Mieszkańców proszę o dostarczenie materiału:
• - 30 ton tłucznia na ul. Staszica w Złotokłosie
• - 30 ton gruzobetonu na ul. Pracką i 30 ton na ul. Cichą od ul. Mokrej – Henryków Urocze
• - 30 ton tłucznia na ul. Różaną od strony ul. Prackiej – Henryków Urocze.

3. W reakcji na otrzymaną odpowiedź na moją interpelację składaną na sesji dn. 22.09.2010 r. dotyczącą uzupełnienia lam oświetleniowych na ul. Iwa w Henrykowie Urocze proszę o informację jaki jest obecnie stan prawny działki drogowej ul. Iwa.

Wstecz