Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-11-13 13:30:17 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy !

12 listopada 2010 r. zakończyła się moja druga kadencja w Radzie Miejskiej w Piasecznie. Mandat otrzymałem startując z listy Stowarzyszenia Nasz Sport i Kultura. Kadencja trudna, bo zdominowana w większości przez politykę, a nie merytoryczną pracę nad zapewnieniem poprawy jakości życia mieszkańców gminy Piaseczno. Dodatkowo w ostatnim roku doszedł kryzys finansowy i wiele zaplanowanych inwestycji i remontów nie zostało zrealizowanych.

Pomimo tych trudności w mijającej kadencji udało się jednak klika zadań wykonać na naszym terenie, tzn. na południu gminy Piaseczno. I tak rozpoczęliśmy proces kanalizacji w miejscowościach: Złotokłos, Henryków Urocze, Szczaki, Wólka Pracka, „Zawady”, Runów wg opracowanej wcześniej koncepcji. Z uwagi na duży zakres prac w pierwszym etapie jest wykonywany projekt dla miejscowości Złotokłos, Runów, „Zawady”. Po wykonaniu projektu nastąpi budowa oraz równolegle rozpocznie się projektowanie dla miejscowości Wólka Pracka, Henryków Urocze, Szczaki. Ostatnim etapem będzie wykonanie kanalizacji w tych miejscowościach. Zadania będą realizowane przez powołaną w minionej kadencji spółkę gminną PWiK, która czerpiąc dochody z już zrealizowanego projektu „Fundusz Spójności” powinna zapewnić szybkie i sprawne zakończenie tego przedsięwzięcia. Oczywiście jeszcze pozostają inne tereny, które należy wspierać w budowie kanalizacji np. Baszkówka, Bobrowiec, Bogatki czy Grochowa. Moim zdaniem priorytetem gminy w najbliższych latach powinno być całkowite wykonanie kanalizacji na wszystkich terenach, na których jej jeszcze nie ma. Brak tej infrastruktury blokuje jakiekolwiek inne działania, choćby skuteczną naprawę dróg czy budowę chodników.

Realizując cele Stowarzyszenia Nasz Sport i Kultura dotyczące poprawy warunków kulturalno – sportowych młodzieży, ale i nie tylko jej, oddany został rozbudowany budynek w Złotokłosie, w którym mieszczą się OSP, Ośrodek Kultury oraz Biblioteka. Modernizację również przeszedł budynek sołecki w Szczakach. Na początku kadencji starłem się o poprawę warunków w świetlicy w Runowie – sanitariaty, pomieszczenie socjalne. Został opracowany wstępny projekty, jednakże okazało się, iż własność terenu na którym jest zlokalizowany budynek nie do końca jest uregulowana. Temat niestety upadł. Obecnie zakończyła się sprawa regulacji prawnych tego terenu, więc jest szansa powrócić do tego zadania. Podobna sytuacja jest w sprawie świetlicy w Gołkowie. Uważam, iż takie świetlice są potrzebne w każdej miejscowości. One pozwalają aktywizować się różnym lokalnym wspólnotom.

W ramach realizacji poprawy warunków sportowych zostało wybudowane boisko o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Złotokłosie. Z boiska również korzysta miejscowy Klub Sportowy LKS Perła Złotokłos. Pracując w komisji sportu wspierałem wszelkie inicjatywy rozwoju sportowego w naszej gminie. I nie tylko piłki nożnej np. w Złotokłosie powstała sekcja siatkówki, która również otrzymała wsparcie finansowe z gminy. Proponowany poziom dofinansowania klubów sportowych przez komisję sportu z roku na rok wzrastał. Dopiero w 2010 r. trudna sytuacja finansowa gminy i „zawirowania” w Radzie Miejskiej spowodowały, obniżenie kwoty dofinansowania dla klubów sportowych. Myślę jednak, że już rok 2011 będzie lepszy. Oczywiście należy pamiętać, żeby tak zorganizować funkcjonowanie sportu w naszej gminie, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać wszystkie otrzymywane przez kluby środki finansowe.

Ważnym, ale bardzo trudnym tematem w każdej miejscowości są rowy melioracyjne i odwodnieniowe. Na terenie Złotokłosu wykonano oczyszczenie Kanału Złotokłos oraz odwodnienie części ulic: Warszawskiej, Polnej, Grójeckiej, Mickiewicza, Słowackiego, przykryto rów przy w ul Stasica i 3 – Maja w Złotokłosie oraz w ul. Uroczej, ul. Słowiczej w Henrykowie Urocze. Oczywiście to kropla w morzu potrzeb. Dodatkowo jeszcze występują problemy z zarządcą Kanału Złotokłos, którego zachowanie czasami powoduje, iż dosłownie ręce opadają, np. Gmina wykonała budowę rowu, natomiast Zarządca, którym jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMIUW) żąda rozbiórki. Wydaję się, iż dopóki nie zostanie zawarte porozumienie z WZMIUW oraz wspólne wybudowanie przepustów o odpowiednich średnicach w głównych ciągach odwodnieniowych i to nie tylko kończąc na gminie Piaseczno, ale aż do ujścia rowu, to zawsze będziemy mieli problemy z wodą opadową. Potrzebne jest merytoryczne spotkanie i wypracowanie porozumienia. W tej chwili jest przepychanka i wielu mieszkańców krąży między spółką wodną, gminą, a WZMIUM-em.

Jednym z lepiej realizowanych tematów w minionej kadencji było oświetlenie uliczne. Wybudowano je w następujących ulicach, w Henrykowie Urocze – Gromadzka, Polna, Cicha, Mokra, Słowicza, Wodnika, Pracka, Społeczna (na odcinku między ul. Mokrą i ul. Polną). W Złotokłosie w ul. Warszawskiej – strona z numerami parzystymi, Kolejowej, Grottgera, Piaseczyńskiej na odcinku między ul. Wojewódzką a ul. Ogrodową w Wólce Prackiej. Do końca roku 2010 r. zostanie wykonane oświetlenie w ul. Mrokowskiej w Szczakach do ul. Łanowej – I etap. Wykonano również częściowo oświetlenie ul. Solidarności w Runowie – od ul. Dobrej do zabudowań Runów – Osada. Wiele projektów pozostało, których jednak z uwagi na brak pieniędzy w tym roku, nie udało się zrealizować. Dotyczy to ul. Uroczej, Różanej (Henryków Urocze), Pałacowej (Wólka Pracka), Solidarności (Runów – pozostała cześć), Mrokowskiej (Szczaki– II etap).

Inwestycja, w skład której wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi wzdłuż ulicy Stanisława Kostki w Złotokłosie z uwagi na przedłużający się czas uzgodnień potrzebnych do zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotokłos oraz nie zakończony proces projektu kanalizacji w tejże ulicy, nie została zrealizowana. Realizacja tego zadania pozwoliłaby ucywilizować dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie jak również pomóc przy obsłudze boiska sportowego. Obecnie na dniach plan przestrzenny zostanie wyłożony do publicznego wglądu natomiast projekt kanalizacji zostanie zatwierdzony najpóźniej do II kwartału 2011 r. i wówczas będzie można powrócić do realizacji zadania wg opracowanego już projektu.

W ciągu tych czterech lat minionej kadencji starałem się w miarę możliwości finansowych gminy pomagać w stanie poprawy nawierzchni naszych dróg.
Wykonano utwardzenie tłuczniem ul. Uroczej w Henrykowie Uroczu na odcinku miedzy ul. Mokrą a ul. Różaną, remont ul. Pałacowej w Wólce Prackiej. Niestety stan nawierzchni wielu innych ulic, w tym ul. Mokrej, na której chcieliśmy wykonać nakładkę asfaltową - pomimo wielokrotnych moich i mieszkańców próśb nadal nie został poprawiony.

W 2009 r. oddano przebudowane przedszkole w Głoskowie z dwu na czterooddziałowe wraz z biblioteką. W bieżącym roku wykonano projekt nadbudowy Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.

Podjęto kolejną nie do końca chyba udaną próbę poprawienia komunikacji. Linia L-2 co prawda obsługuje już mieszkańców Wólki Prackiej i Baszkówki jak również zwiększyła się liczba połączeń do Piaseczna, ale funkcjonujący rozkład jazdy daje wiele do życzenia. Docelowo chciałbym, aby połączono linię 728 z linią 727.

Wraz z wieloma grupami społecznymi, w tym Sołtysami ze Szczak i Wólki Prackiej zabiegałem o:
• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Piaseczyńskiej (od skrzyżowania przy kościele w Złotokłosie),
• zaprojektowanie oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Mrokowskiej w Szczakach na odcinku miedzy Kościołem w Złotokłosie, a końcem zabudowań w Szczakach,
• wykonanie nakładki asfaltowej wraz z chodnikiem w ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie w kierunku cmentarza
Największe obecnie szanse powodzenia mają dwie ostatnie pozycje. Miejmy nadzieję, iż nasze prośby znajdą zrozumienie i zostaną niebawem zrealizowane.

Podsumowując uważam, iż te cztery lata nie były zmarnowane. Byłem otwarty na merytoryczną rozmowę, jak również i na krytykę, z której starałem się wyciągać wnioski i doskonalić swoje działania. Mam nadzieję, że pozytywnie oceniacie Państwo moją dotychczasową pracę. Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem. Zachęcam do udziału w głosowaniu w dn. 21 listopada 2010 r. i poparcia kandydatów ze Stowarzyszenia Nasz Sport i Kultura.

Z wyrazami szacunku
Roman Witkowski

Wstecz