Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2010-11-13 13:44:37 • drukuj
KOMITET WYBORCZY NASZ SPORT I KULTURA

Lista Nr 29

Okręg 3 miejsce 3

Roman Tomasz Witkowski

38 lat, mieszkaniec Złotokłosu, żonaty, dwóch synów 5 i 8 lat

wykształcenie wyższe, Politechnika Warszawska, specjalizacja automatyka i inżynieria komputerowa,

13 lat pracy w Instytucie Energetyki, pracownik naukowy, kierownik jednostki LAP

Członek komisji auditorów przy Polskim Forum ISO 9000
Członek założyciel Stowarzyszenia „Nasz Sport i Kultura”
Członek Rady Rodziców w przedszkolu w Głoskowie

Radny kadencji 2002-2006 oraz 2006-2010
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w latach 2006-2009
W minionej kadencji pracował w komisji finansów, polityki gospodarczej i sportu.


W pracy samorządowej będę zabiegał:

• aby miejscowości z okręgu Nr 3 uczestniczyły w planie rozwoju gminy Piaseczno,

• o jak najszybszą budowę lokalnej infrastruktury – kanalizacja wraz z odwodnieniem ulic w miejscowościach, w której jej jeszcze nie ma,

• o modernizację dróg i budowę chodników w głównych ciągach komunikacyjnych,

• o budowę nowych obiektów sportowych i oświatowych wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców (boiska, szkoły, przedszkola)

• o rozwój rekreacyjnych funkcji naszej gminy, ochronę i mądre wykorzystanie środowiska naturalnego dla wypoczynku człowieka,

• o wspieranie rozwoju kulturalnego i sportowego naszych dzieci i młodzieży,

• o zorganizowanie skutecznego recyklingu śmieci,

• o rozsądne i racjonalne rozwiązywanie potrzeb mieszkańców, a co za tym idzie do podniesienia jakości poziomu życia mieszkańców naszej gminy.

Osiągnięcie tych celów zamierzam zrealizować poprzez:

• utrzymanie stałego i bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i przenoszenie ich postulatów na forum samorządowe,

• działanie zgodnie z normami prawnymi i ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi.

Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu w dn. 21 listopada 2010 r.

Proszę o Państwa głosy!

Wstecz