Wtorek, 18 czerwiec 2024 r.
  
 
HISTORIA:
 

Herb
Opis historyczny
Ważne daty

Ko¶ciół
 
 

 
 
SZKOŁA:
 

Historia
Dyrektorzy

Zdjęcia
 
 

 
 
KOLEJ:
 

Historia

Zdjęcia
 
 

 
 
NASZ ZŁOTOKŁOS:
 

Opis działalno¶ci
Prace dzieci

Kontakt ze Stowarzyszeniem
 
 

 
 
INSTYTUCJE:
 

O¶rodek zdrowia
Poczta Polska

Biblioteka
 
 

 
 
ARMIA KRAJOWA:
 

Historia

Zdjęcia
 
 

 
 
KSIĘGA GO¦CI
 

Czytaj Wpisy

Dodaj wpis
 
 

 
Przebudowa Puławskiej KOMUNIKAT Nr 1   14 marca 2007 roku  W dniu dzisiejszym rozpoczęła się przebudowa ulicy Puławskiej na odcinku

Przebudowa Puławskiej KOMUNIKAT Nr 1

14 marca 2007 roku
W dniu dzisiejszym rozpoczęła się przebudowa ulicy Puławskiej na odcinku
granica Warszawy –Piaseczno ul. Energetyczna wraz z bezkolizyjnymi
estakadami do Centrum Handlowego Suchan.
Dyrektor Oddziału Mazowieckiego GDDKiA Wojciech Dąbrowski poinformował, że
do Świąt Wielkanocnych odbywać się będą prace przygotowawcze i w planowanym
pasie nowej drogi bez zajmowania części asfaltowej jezdni w obu kierunkach.


Technologia przebudowy Puławskiej KOMUNIKAT nr 2Zatwierdzono następujący wariant przebudowy ;
-usunąć istniejące warstwy asfaltowe jezdni ze względu na zawartość
lepiszcza smołowego
-usunąć istniejące pobocza ,ze względu na niewystarczającą nośność i zmianę
przebiegu obu jezdni
-usunąć istniejącą podbudowę jezdni lewej (do Warszawy ) ze względu na
zmieniony przebieg jezdni lewej. Jezdnia lewa będzie wykonana praktycznie
całej długości po nowym śladzie
-wykorzystać w maksymalnym stopniu istniejącą podbudowę jezdni prawej, po
istniejącym pasie rozdziału oraz częściowo po istniejącej jezdni lewej. Ze
względu na różnice wysokościowe istniejących jezdni można wykorzystać tylko
podbudowę jednej jezdni.
-na poszerzeniach wykonać ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego
cementem i podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
-wykonać nowe warstwy asfaltowe.

Zalety rozwiązania :
-usunięcie niestabilnych warstw bitumicznych
-możliwość korekty geometrii oraz dostosowanie jej do nowo zaprojektowanych
elementów organizacji ruchu
-możliwość dostosowania konstrukcji do obciążeń 115 kN
-możliwość dość szybkiej realizacji prac
-nieograniczony dostęp do licznej infrastruktury podziemnej

Oczywiście prace trwać będą jezdniami po kolei aby utrzymać w całym okresie
przebudowy 2 pasy ruchu w obu kierunkach

Opinia sanitarna projektu rozbudowy Puławskiej


W dniu 26 kwietnia 2006 roku Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
wydał opinię pozytywną dla projektu rozbudowy drogi krajowej nr 79 od
granicy Warszawy do skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie oraz z
bezkolizyjnym połączeniem z centrum handlowym Auchan.

W opinii zamieszczono dodatkowe uwagi :

1.zapewnić właściwy poziom hałasu w środowisku poza pasem drogowym dla
terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami pora dnia-max60 dB ,pora nocy max
50 dB oraz w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z normą PN-87/B-02151.02
(wymiana stolarki ).

2.po zrealizowaniu rozbudowy drogi wykonać ekspertyzę porealizacyjną na
bazie rzeczywistych pomiarów jakości środowiska i zastosować do jej wyników
odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia łącznie z możliwością wyznaczenia
optymalnego zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania.

3.W ramach prac rozbudowy zastosować ciche nawierzchnie bitumiczne.
4.W trakcie eksploatacji drogi przestrzegać prawidłowych zasad właściwego
utrzymania jezdni (czyszczenie ,odśnieżanie i usuwanie zanieczyszczeń )
oraz konserwacji urządzeń technicznych służących ochronie środowiska.


Droga w stanie dzisiejszym nie posiada żadnych zabezpieczeń chroniących
środowisko i mieszkańców okolicznych budynków. W ramach rozbudowy i
przebudowy drogi przewidziano realizację : trzeciego pasa ruchu ,obiektów
drogowych ,dwóch wiaduktów ,[przebudowę skrzyżowań ,zatoki autobusowe ,
oświetlenie i urządzenia ochrony środowiska. Przedłożony Raport o
oddziaływaniu na środowisko stanowiący ocenę rozwiązań projektowych dla
analizowanego odcinka stwierdza , że w 2020 roku może wystąpić
ponadnormatywna strefa skażeń powietrza na odległość do 50 metrów oraz
przekroczeń hałasu do 230 metrów dla pory nocy , natomiast dla istniejącego
stanu otoczenia drogi i natężenia ruchu większość zabudowy znajduje się
poza zasięgiem negatywnego oddziaływania drogi. Powyższe wyniki uzyskano
analizując natężenie ruchu na poszczególnych odcinkach drogi, która wynosi
dla perspektywy roku 2020 :
-natężenie ruchu w porze dziennej 5206 pojazdów na godzinę
-natężenie ruchu w porze nocy 905 p/h
przy udziale transportu ciężarowego w ogólnym natężeniu ruchu 4,8 % i
prędkości 80 km/h.

W podsumowaniu Inspektor pisze :

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić ,że projektowana rozbudowa
drogi krajowej nr 79 nie pogorszy istniejącego stanu ,który nie posiada
żadnych urządzeń chroniących środowisko ,a zaprojektowane urządzenia w
pewnym stopniu wpłyną korzystnie na ograniczenie jej skutków dla
okolicznych mieszkańców.

W dniu 16 marca umówiony jestem z dyr. Dąbrowskim i postaram się wydobyć
kolejne info


Pozdrawiam Janusz Piechociński

 

 


 
 
GALERIA ZDJĘĆ:
 

Boze Cialo 2006

Zachody Słońca - NOWE

Przyroda

Kwiaty

Zima 2005

Zima
Wiosna
Lato

Jesień
 
 

 
 
STRAŻ:
 

Historia
Komendanci

Zdjęcia
 
 

 
 
AKTUALNOSCI:
 

Firmy i Usługi

Komunikacja
 
 

 
 
OGŁOSZENIA:
 

Sołeckie
Parafialne

Radnego
 
 

 
 
MAPA:
 

Plan Złotokłosu
Spis Ulic

Złotokłos-Polska
 
 

 
 
POCZTA:
 

Załóż konto

Zaloguj się
 
 

 
 
WEBMASTER:
 
O Mnie
Kontakt
 
 


Copyright © 2004-2006 by Jakub Słowik All rights reserved.